Valeo Beep&Park 632200 Fitting Instructions

CS

PL

HU

Varování • Doporučuje se, aby instalaci prováděla odborně způsobilá osoba. • Po instalaci do nárazníku namontujte správnou pdoložku pro nastavení ůhlu (obsažena v balení), abyste dosáhli požadovaného sklonu +/-5° - viz montáž. • Dejte pozor na správné nastavení propojení s ECU, dle Vašeho použití (viz sekce strana p32). • Pro zajištění optimální detekce udržujte snímač čistý. • Důrazně doporučujeme kontrolu polohy snímačů před finálním vyvrtáním otvorů. • Valeo beep&park® pomáhá při couvání a parkování. Dovednosti řidiče jako je zpomalování, sledování zpětných zrcátek jsou vždy nezbytné.

Ostrzeżenia • Zaleca się instalację systemu przez profesjonalistę. • Umieść podkładki kątowe (zawarte w zestawie) w celu uzyskania odpowiedniego nachylenia w zakresie +/- 5° po zamontowaniu zderzaka ( Patrz strona p26). • Zwróć uwagę na umiejscowienie zworki w centralce ECU w zależności od trybu użytkowania (patrz instalacja). • Zawsze utrzymuj czujniki czyste ponieważ zabrudzenia mogą wpłynąć na jakość detekcji. • Zaleca się sprawdzenie umiejscowienia czujników przed wykonaniem otworów w zderzaku. • Valeo beep&park® zapewnia pomoc w cofaniu oraz parkowaniu jednak ostrożność na drodze, odpowiednia prędkość oraz używanie lusterek są zawsze konieczne.

Figyelmeztetés • Ajánlatos az installáció elvégzését képzett szerelőre bízni. • Használjuk a helyes szögbeállító gyűrűt (a készlet része), hogy a kívánt dőlést +/-5° tartományban elérjük a jármű lökhárítójának felszerelését követően (lásd a p26 fejezetet). • Figyeljünk a lökhárító - alkalmazásnak megfelelő - helyes felszerelésére (ECU) lásd: installáció. • A szenzort folyamatosan tisztán kell tartani, mert a szennyeződés befolyásolhatja a felismerést. • Nyomatékosan ajánljuk a szenzorok helyzetének ellenőrzését a lyukak végleges kifúrása előtt. • Valeo beep&park® segíti a járművezetőt tolatáskor, parkoláskor. A járművezető ismeretei, a jármű lassítása, a tükrök használata, stb. ettől függetlenül minden esetben elengedhetetlenek.

14

Made with FlippingBook HTML5